ארכיון שיעורים

archionup1

הקדמות לתפילה [1] (ת)

         תמלול השיעור תמלול ומקורות: איתי קולין   פתיחה: הכנה טכנית לסדרת השיעורים אז לשיעור הזה החל...
audio
הקדמות לתפילה [2] (ת)

       תמלול השיעור תמלול ומקורות: איתי קולין    שיעור 2 ...כפי שהתחלנו ללמוד, וזה מקור ראשון על ההגדרה...
audio
הקדמות לתפילה [3] (ת)

       תמלול השיעור תמלול ומקורות: איתי קולין     ...למדתם כבר כהקדמה כמה סוגיות בגמרא, ואני חושב שהגע...
audio
הקדמות לתפילה [4]

audio
הקדמות לתפילה [5] (ת)

תמלול השיעור תמלול, כותרות, ומקורות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_3ea3d1a9", 1);     ...בשיעורים הקודמים, אם אני זוכ...
audio
הנוסחים השונים (ת)

  תמלול השיעור תמלול כותרות וכתוביות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_fc294f53", 0); על הבדלי נוסחאות (במקור ההקלטה נל...
audio
logo arc

audio
ברכת אבות (ת)

תמלול השיעור תמלול, מקורות, וכותרות: איתי קולין   ...לכן, עד אברהם אבינו, לא היה תפילה ברמה של תפילה לפי המקרא, זה נ...
audio
ברכת מחיה מתים (ת)

תמלול השיעור תמלול, מקורות, וכותרות: איתי קולין   הברכה השנייה של הגבורות, אני מצטער על שלא באתי בשבוע הקודם. כנר...
audio
ברכת אתה קדוש (ת)

תמלול השיעור תמלול, מקורות, וכותרות: איתי קולין     אז, אפשר להגיע לברכה השלישית. אז פה הנושא הוא: ולמה הוא יכו...
audio
ברכת הדעת (ת)

תמלול השיעור תמלול, מקורות, וכותרות: איתי קולין   אז עכשיו אנחנו מתחילים בברכה הראשונה של האמצעיות שהם הברכות של...
audio
ברכת התשובה (ת)

תמלול השיעור תמלול, כותרות, ומקורות: איתי קולין  emailProtector.addCloakedMailto("ep_024c3799", 1);     בברכה הקודמת התחלנו בברכה ...
audio
ברכת הסליחה (ת)

תמלול השיעור תמלול ומקורות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_92e81bcd", 1);              "סלח לנו ...
audio
ברכת גאל ישראל (ת)

תמלול השיעור תמלול, כותרות, ומקורות: איתי קולין   הברכה השביעית "ראה נא בעניינו" זה ענייני דיומא. טוב, אז פה יש שינ...
audio
ברכת קיבוץ גלויות (ת)

תמלול השיעור תמלול, כותרות, ומקורות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_d83c8174", 1);     ברכה של "תקע בשופר גדול", שאני ...
audio
ברכת השבת המשפט (ת)

תמלול השיעור תמלול, כותרות, ומקורות: איתי קולין     כשלמדנו את הברכה הקודמת - "תקע בשופר גדול"-"מקבץ נדחי עמו יש...
audio
ברכת המינים (ת)

  תמלול השיעור תמלול, כותרות ומקורות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_048f2482", 1); ...זמן. אבל הגענו לברכה יב, "למלשינים...
audio
ברכת הצדיקים (ת)

תמלול השיעור תמלול, כותרות, וכתוביות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_bc930f45", 1);     ...שהם - חכמים. זה שקנה חכמה. זה...
audio
logo arc

תמלול השיעור תמלול וכתוביות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_54464df4", 1);     ברכת מלכות בית דוד (מצמיח קרן ישועה) ...
audio
ברכת בונה ירושלים (ת)

תמלול השיעור תמלול, כותרות, וכתוביות: איתי קולין     למדנו במסכת ברכות על העניין של הכוונה של התפילה, "עבדו את ...
audio
ברכת שומע תפילה (ת)

תמלול השיעור תמלול, מקורות, וכותרות: איתי קולין emailProtector.addCloakedMailto("ep_150512c9", 1);     ובנוסח הספרדי זה מתחיל ב"שמע ק...
audio