ארכיון שיעורים

archionup1

כתבי הרב קוק: אורות הקודש - "אור ישר ואור חוזר" [1]

  תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   איזהו אור הישר, במערכת השכל, הידיעות ההולכות ומסתעפ...
audio
כתבי הרב קוק: אורות הקודש - "אור ישר ואור חוזר" [2]

  תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   "איזהו אור הישר, במערכת השכל, הידיעות ההולכות ומסתע...
audio
logo arc

  תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   שיעור 3 - אורות "שכחת השבטים" "שכחת השבטים לייחוסם הי...
audio
logo arc

תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו     "שלשה כוחות מתאבקים כעת במחנינו, המלחמה ביניהם נכרת...
audio
logo arc

תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   שיעור 5 - אורות הקודש "יראת שמיים" "התכונה של יראת שמים, ...
audio
logo arc

  שיעור 6 - אורות הקודש "רז היושר והעיגולים" [1] היושר הוא הדבר היותר עיקרי בההוויה, העיגולים הנם טפלים לו, כלומר ...
audio
logo arc

תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו     "קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש. השכל, המאור הגדול, ...
audio
logo arc

  תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   "מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל...
audio
logo arc

  תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   "...וכיון שהפרטיות נשאה ראש, ורגשי דאגת הפרט הרוחני...
audio
logo arc

תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים ב...
audio
logo arc

תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   "מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפ...
audio
logo arc

תמלול: הילה פלדותהגהות והוספת מקורות: צוות מכון מניטו   "הסתירה שבין הנסתר והנגלה באה תמיד מחסרון השלמה של שני ...
audio
logo arc

"שחרורו של רוח ישראל המיוחד בטהרתו הפנימית מעקת הרוח היוני המתהדר ביפיפותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה - השח...
audio