ארכיון שיעורים

archionup1

logo arc

שיעור 1     תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_8e799732", 1);     הקדמה לשיטת המ...
audio
logo arc

audio
logo arc

שיעור 3   תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_13859133", 1);   תוכן השיעור:   לבירו...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 4: תורה ומצווה, נביא וחכם, ארץ ישראל

שיעור 3   תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_26b178c9", 1);   תוכן השיעור   תורה ו...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 5: הדרך הישרה של התלמיד חכם

תמלול השיעור:   תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_5b48f409", 1);     שיעור 4 על המ...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 6: פסיקת הלכה והמחלוקת

תמלול ומקורות: רות ספז נשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_f6e2858d", 1);   שיעור 6 סיכום השיעור הקודם בקצרה ה...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 7: חשיבות לימוד התורה, דרך ארץ, התורה והעולם הזה

תמלול השיעור:   תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_430c7252", 1); שיעור 7 קיום מצוות לע...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 8: נצחיות התורה וגדלות המאמין

תמלול השיעור:   תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_ad0f8876", 1);     שיעור 8 סיכו...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 9: תלמוד גדול או מעשה גדול?

תמלול השיעור: תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_28b58b17", 1);     שיעור 9 תלמוד גדו...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 10: הלומד האידאלי, פסיקת הלכה

תמלול השיעור: תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_dbae5fd7", 1);emailProtector.addCloakedMailto("ep_79ee284e", 1)...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 11: תלמוד או מעשה?

תמלול השיעור: תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_365690c1", 1);emailProtector.addCloakedMailto("ep_c0fd08bc", 1)...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 12: התורה קדמה לעולם, ותלמוד תורה קודם למצוות

תמלול השיעור: תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_944c3a26", 1);   שיעור 12 תורתך ותורתנ...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 13: "ויברך אותם" ו "קדושים תהיו" - נקודת מוצא ויעוד האדם בעולם

תמלול השיעור: תמלול ומקורות: רות ספז נשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_5b49582b", 1);   שיעור 13 ה'- הקדוש, ...
audio
logo arc

תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_95887e64", 1);    שיעור 14 התורה-שכל עליון. אנחנ...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 15: הקשר בין מידת הענווה לתורה

תמלול השיעור: רות ספז נשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_1b73fd52", 1); emailProtector.addCloakedMailto("ep_9ea9ff15", 1);     ...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 16: כלים פשוטים, תורה שמתקיימת

תמלול השיעור: רות ספז נשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_b7eec974", 1);   שיעור 16 ייחודו של הכלי הפשוט והפ...
audio
logo arc

תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_07f73462", 1);   "מורשה קהילת יעקב" – מדוע יעקב ו...
audio
נתיב התורה למהר"ל - שיעור 18: תורה ויצרים

תמלול: רות ספז נשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_4c413981", 1);   תוכן עניינים: ציטוט מפרק ג' (קטע שלא נ...
audio
logo arc

  תמלול: רות ספז נשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_3fbcb461", 1);emailProtector.addCloakedMailto("ep_1bdebdac", 1);   תוכן עניינ...
audio
logo arc

 תמלול: רות ספז נשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_7bc5d5f7", 1);   תוכן עניינים: (לחיצה על הכותרת תעביר אות...
audio
logo arc

    הלילה מיוחד ללימוד התורה טוב, הבעיה הראשונה זה שאין דפים והבעיה השנייה שעל הבוקר, כיוון שאני בא מהקור שמה, ...
audio
logo arc

  תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_7caebb5f", 1);   העוסק בתורה מתוך דוחק – תפיל...
audio
logo arc

  תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_2fe925f3", 1);   שישה תלמידי חכמים מתכסים בטל...
audio
logo arc

  תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_32d2124b", 1);   "הלומד תורה לפרקים" – חוסר מח...
audio
logo arc

 תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_3a7bd04a", 1);   "עני, עשיר ורשע באו לדין" זה בס...
audio
logo arc

  תמלול ומקורות: רות ספזנשמח להערות/הארות במייל: emailProtector.addCloakedMailto("ep_e072cf67", 1);     דורות ראשונים ואחרונים ...
audio
logo arc

  תורה לשמה - השם הוא גילוי הרצון אז אני מקווה שאני אצליח לדבר, יש לי שוב בעיות עם הקול. אבל אם אני זוכר, גמרנו את הס...
audio
logo arc

audio