ארכיון שיעורים

archionup1

logo arc

להתחיל מבראשית - שיעור 1: הדיסוננס בין תפיסת העולם הטבעית-מדעית ותפיסת העולם של הנבואה העברית שיעורים שמסר הרב יה...
audio
logo arc

להתחיל מבראשית - שיעור 2: בירור הנחות יסוד במחשבה, בהיסטוריה, ובמוסר על בסיס ההשקפה של הנבואה העברית שיעורים שמסר ה...
audio
logo arc

audio
logo arc

audio
logo arc

audio
logo arc

archive